Hewalex Zestaw Solarny Komfort Hx250, Dwa Kolektory Ks2100F Tlp Ac, Zasobnik 2W 250L 99.00.25

11182,24

Opis

HEWALEX ZESTAW SOLARNY KOMFORT HX250, DWA KOLEKTORY KS2100F TLP AC, ZASOBNIK 2W 250L 99.00.25 Zestaw solarny Komfort HX250 przeznaczony jest do podgrzewania wody użytkowej dla podwyższonych potrzeb 2-4 osób. Do podstawowych elementów zestawu należą 2 kolektory płaskie KS2600F TLP AC o powierzchni brutto 5,24 m2 oraz 2-wężownicowy podgrzewacz wody użytkowej o pojemności 250 litrów. Sterownik nowej generacji MiniSOL typu Plug&Work jest obsługiwany za pomocą aplikacji mobilnej. Zastosowanie zestawu solarnego Komfort HX250 jest zalecane, gdy oczekiwany jest optymalny koszt inwestycji przy zachowaniu najwyższej efektywności pracy. Wybór zestawu z serii Komfort jest wskazany przy oczekiwaniu ułatwionego, szybkiego montażu i uruchomienia instalacji solarnej. Sterownik MiniSOL jako urządzenie Plug&Work instalowane jest bezpośrednio w gnieździe elektrycznym, a jego obsługa odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej. W skład zestawu wchodzi: Kolektor słoneczny KS2100F TLP AC 2szt. Podgrzewacz OKC250 NTRR/SOL Zespół pompowy ALEX HX10 Sterownik solarny MiniSOL Zestaw przyłączeniowy ZPKS Śrubunek KS3/4″ 2szt. Zespół naczynia przeponowego ZNP 18DS Płyn Termsol EKO -25oC 20kg Wysokie oszczędności w zużyciu ciepła: Oszczędności w zużyciu ciepła dla podgrzewania ciepłej wody użytkowej wynoszą przeciętnie od 50 do 60% rocznie. W miesiącach od kwietnia do września, pokrycie potrzeb ciepła może sięgać 90-100% zależnie od doboru w stosunku do potrzeb oraz warunków eksploatacyjnych. Wzajemnie dopasowane komponenty: Zestaw solarny zawierający dopasowane wzajemnie komponenty ułatwia dobór i kompletację systemu, zmniejszając jednocześnie koszty inwestycyjne i umożliwiając skorzystanie z Programu Przedłuźenia Gwarancji. Wymagane jest jedynie zamówienie uchwytów mocujących (zależnie od warunków montażu) oraz orurowania (zależnie od wymaganej długości). Podgrzewacz 2-wężownicowy 250 litrów: Podgrzewacz wody użytkowej o pojemności 250 litrów z 2 wężownicami do współpracy z instalacją solarną i kotłem. Odporność na korozję jest zapewniona przez pokrycie wewnętrznej powierzchni warstwą ochronną Crystal Enamel®, straty ciepła ogranicza do minimum izolacja cieplna ThermoGen®. Ochrona przed przegrzewaniem: Ochrona przed przegrzewaniem dzięki korzystnemu układowi orurowania absorbera oraz funkcjom ochronnym sterownika (w tym: funkcja urlopowa). Układ orurowania absorbera umożliwia szybkie samoczynne usuwanie glikolu w początkowej fazie stanu stagnacji kolektora słonecznego. Produkcja w Polsce: Firma Hewalex jest jedynym krajowym producentem kolektorów płaskich notowanym w rankingach SOLRICO największych producentów na świecie. Zajmuje czołową pozycję w tym zestawieniu dzięki sprzedaży na rynku polskim i ponad 40 krajach całego świata. Optymalna relacja wydajności do ceny: Kolektory z absorberami aluminiowo-miedzianymi cechują się zachowaniem wysokiej sprawności pracy przy korzystniejszej cenie zakupu w porównaniu do kolektorów z absorberami całkowicie miedzianymi. Zapewniają optymalną relację wydajności do nakładów finansowych. Nowoczesny kolektor płaski KS2100F TLP AC: Nowoczesny kolektor płaski KS2100F TLP AC wykonany w technologii absorbera aluminiowo-miedzianego (Al-Cu) z wysoko selektywnym pokryciem typu PVD. Wysoka sprawność pracy i trwałości potwierdzona została certyfikatem Solar Keymark nr 011-7S2822 F. Nowy zespół pompowy ALEX HX10: Zespół pompowy ALEX HX10 umożliwia wygodny montaż dostosowany do warunków zabudowy względem podgrzewacza wody. Zawiera wysokoefektywną pompę obiegową WILO PARA15/7 iPWM2. Obudowa wykonana jest z estetycznej i niepalnej izolacji cieplnej. Sterownik MiniSOL obsługiwany smartfonem: Stanowi wyjątkowo dogodne w montażu i obsłudze rozwiązanie typu „Plug&Work” przeznaczone do sterowania pracą małych instalacji solarnych. Montaż bezpośrednio w gnieździe elektrycznym. Obsługa za pomocą aplikacji mobilnej. Korzystne warunki gwarancji – do 11 lat: Gwarancja podstawowa dla kolektora słonecznego wynosi 10 lat, a dla podgrzewacza wody 5 lat, z możliwością przedłużenia o dodatkowy rok w ramach Programu Przedłużenia Gwarancji. Warunki gwarancji firmy Hewalex należą do najkorzystniejszych na rynku pod względem czasu trwania i minimum ograniczeń eksploatacyjnych.

Kolektory słoneczne

wkręty do gipsu, metalowa skrzynka na narzędzia, stopowiec himalajski, jak pozbyć się elektryzowania

yyyyy